کمیته داوران
شماره : 4297
۲۰:۴۲ ۱۳۹۶/۶/۲۰
کشتی آزاد و فرنگی جوانان قهرمانی باشگاههای خوزستان ((گرامیداشت شهید مدافع حرم محسن حججی)) /اهواز:

اسامی داوران و کادر اجرایی مسابقات اعلام شدند .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، اعضای کادر اجرایی و داوران رقابت های کشتی آزاد و فرنگی جوانان قهرمانی باشگاههای خوزستان ((گرامیداشت شهید مدافع حرم محسن حججی)) به شرح زیر اعلام شدند .

الف =کشتی آزاد طی روزهای 22 تا 96/6/24 در خانه کشتی شماره یک اهواز :

1-آبادان : میلاد قلاوند (سرپرست فنی).

2-بهبهان : حمید ابوعلی(داور).

3-امیدیه: امین تادین و آرش بیگدلی (داور).

4-ماهشهر: مجید محمدی سامانی (داور).

5-ایذه : حمزه احمدزاده(داور).

6-گتوند : علی اکبر برزگر(داور).

7-دزفول: حسین پولباف (کادر اجرایی - مسئول جدول) و علیرضا شاه آبادی( کادر اجرایی -جدول) بنیامین جمشیدیان فر (داور) سیدمجید عظیمی فر (پزشکیار ).

8-اهواز : محمدامین کجباف والا (سرپرست مسابقات) حسین چوپان (مسئول تدارکات)جمال حمیدی ( نماینده هیئت و مسئول سرای ورزشکاران و خانه کشتی شماره یک) امید محمدی(کادر اجرایی –جدول ) جلال حبیبی و کریم عسکرنیا(کادر اجرایی)نوراله احمدی و بهرام بهداروند (داور)بهرام ترابی زاده (مسئول دبیرخانه ) .

ب =کشتی فرنگی طی روزهای 29 تا 96/6/31 در خانه کشتی شماره یک اهواز :

1-خرمشهر: بهروز هندیجانی(سرپرست فنی) محسن جلیلیان و دانیال خانی(داور).

2-آبادان : میلاد قلاوند و سجاد کرمی (داور).

3-امیدیه: امین تادین(داور).

4-شوش : غلامحسین شاه محمدی (داور).

5-دزفول: عبدالحسین پورلباف (کادر اجرایی – مسئول جدول) و علیرضا شاه آبادی( کادر اجرایی – جدول ) بهزاد سوری (داور) سیدمجید عظیمی فر (پزشکیار).

6- اهواز : محمدامین کجباف والا (سرپرست مسابقات) حسین چوپان (مسئول تدارکات)جمال حمیدی ( نماینده هیئت و مسئول سرای ورزشکاران و خانه کشتی شماره یک) امید محمدی(کادر اجرایی – جدول) جلال حبیبی و کریم عسکرنیا(کادر اجرایی)حسین سرلک ، عبدالرضا خادم زاده و فردین داودی(داور)بهرام ترابی زاده (مسئول دبیرخانه ) .

©2010 khwb.ir . all rights reserved