هیأت های شهرستانی
شماره : 4500
۲۰:۴۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
کشتی آزاد نوجوانان و جوانان انتخابی تیم ملی / سیرجان :

نمایندگان خوزستانی دارای مجوز از سوی فدراسیون کشتی معرفی شدند .
10 کشتی گیر خوزستانی سهمیه حضور در این مسابقات را کسب نموده اند .

ه گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، از سوی فدراسیون کشتی نفرات دارای سهمیه خوزستانی که مجوز حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان و جوانان را کسب نموده اند به شرح زیر اعلام شد .

بنابراین گزارش و بر این اساس کلیه نفرات اعلام شده می بایست ظرف مدت 48 ساعت در صورت تغییر اوزان مراتب را از طریق ادارات ورزش و جوانان یا هیئت های شهرستانی کتباٌ به هیئت کشتی استان ارسال نموده تا موضوع تغییر اوزان در کادر فنی تیم های ملی رده های سنی یاد شده مطرح و تصمیم گیری نهایی شود .

الف = کشتی آزاد نوجوانان روزهای  25 لغایت 96/11/27 در ورزشگاه امام علی(ع) شهرستان سیرجان در استان کرمان :

60 کیلوگرم: محمد کایدخورده (دزفول) شایان میربیک (شوشتر).

65 کیلوگرم: رضا پیشکول (دزفول) .

110 کیلوگرم: سعید حسین پور (مسجدسلیمان).

ب = کشتی آزاد جوانان روزهای  25 لغایت 96/11/27 در ورزشگاه امام علی(ع) شهرستان سیرجان در استان کرمان :

57 کیلوگرم :آرش سلیمانی (مسجدسلیمان)

65 کیلوگرم: محمد پاپی زاده (دزفول).

79 کیلوگرم: مهدی علیجانی (شوشتر).

92 کیلوگرم: سپهر رباهی (مسجدسلیمان).

97 کیلوگرم: سعید حسین پور (مسجدسلیمان).

125 کیلوگرم: آرش ارشادی (اهواز) .

©2010 khwb.ir . all rights reserved