کمیته مربیان
شماره : 4534
۱۹:۳۴ ۱۳۹۷/۱/۲۵
از سوی هیئت کشتی استان خوزستان :

اعضای شورای فنی کشتی فرنگی استان خوزستان در سال 1397 معرفی شدند .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان، اعضای شورای فنی کشتی فرنگی استان خوزستان در سال 1397 به شرح زیر معرفی شدند .

بنا براین گزارش اعضای این شورا بر اساس وظایف اعلام شده به امورات محوله رسیدگی خواهند نمود . ضمن اینکه طی روزهای آتی شورای فنی کشتی آزاد استان خوزستان نیز معرفی خواهد شد .

اعضای شواری فنی کشتی فرنگی استان خوزستان :

1-عزیز ناقوسی .

2-لقمان رضایی .

3-محمدنیکونهاد حسینی .

4- مهرزاد اسفندیاری فر .

5-اسکندر عیسوند .

6-مصطفی قاسمی راد .

©2010 khwb.ir . all rights reserved