افتخار آفرینی و کسب مدال
شماره : 4629
۰:۴۳ ۱۳۹۷/۴/۱۸
پایان رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان / کرواسی :

شاهین بداغی با شایستگی نایب قهرمان جهان شد .
ملی پوشان خوزستانی در مجموع با کسب یک نشان طلا ، یک نقره و دو برنز در قهرمانی تیم ملی کشورمان پس از 22 سال و در بیرون از خانه نقش به سزایی داشتند .
در روز نخست مسابقات امیرحسین خونساری مدال طلا ،حسین قاسمی و محمد ناقوسی نشان برنز کسب نمودند .
عبدالکریم کاکاحاجی و میرحسین قیطاسی مربیان خوزستانی تیم ملی در افتخار آفرینی ملی پوشان کشورمان تأثیر مهم و ارزنده ی داشتند .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، ساعتی پیش و در پایان روز دوم و نهایی رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان ، شاهین بداغی ملی پوش ایذه ی استان خوزستان و کشورمان که به دیدار فینال وزن 60 کیلوگرم راه یافته بود ، نتیجه را به حریف ترکیه ی خود واگذار نمود و با شایستگی نایب قهرمان جهان در این وزن شد .

بنابراین گزارش تیم ملی کشورمان نیز با درخشش کشتی گیران ملی پوش خوزستان خود که در مجموع یک نشان طلا ، یک نقره و دو برنز کسب نموده بودند ، پس از 22 سال و بیرون از خانه قهرمان جهان شدند و بالاتر از کشورهای روسیه و ترکیه قرار گرفتند .

بر این اساس و در روز اول مسابقات نیز امیرحسن خونساری در وزن 55 کیلوگرم قهرمان جهان شد . حسین قاسمی و محمد ناقوسی نیز به ترتیب در اوزان 65 و 80 کیلوگرم دو مدال ارزشمند برنز کسب نمودند .

یادآور می شود عبدالکریم کاکاحاجی و میرحسین قیطاسی مربیان خوزستانی تیم ملی در افتخار آفرینی ملی پوشان کشورمان تأثیر مهم و ارزنده ی داشتند .

©2010 khwb.ir . all rights reserved