کمیته داوران
شماره : 4658
۲۱:۵۷ ۱۳۹۷/۵/۳
رقابت های کشتی فرنگی و آزاد خردسالان و ساحلی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان قهرمانی باشگاههای خوزستان / آبادان :

کادر اجرایی و داوران مسابقات معرفی شدند .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، اعضای کادر اجرایی و داوران رقابت های کشتی فرنگی و آزاد خردسالان و ساحلی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان قهرمانی باشگاههای خوزستان به شرح زیر معرفی شدند .

الف =کشتی فرنگی طی روزهای 11 تا 97/5/12در شهرستان آبادان (زمان حضور ساعت 5 بعدازظهر روز چهارشنبه 97/5/10):

1-آبادان : میلاد قلاوند ( رئیس هیئت کشتی آبادان و سرپرست مسابقات)یزدان آریان مهر و علیرضا قاسمی (داور)مسلم مجدم ، مرتضی راهداری ، محمدرضا دقیل زاده ، علی فتحعلی نیا و محمدرضا مطوری (کادر اجرایی)مهدی بن سعید (گوینده) .

2-خرمشهر : بهروز هندیجانی (ژوری) محسن جلیلیان(داور).

3-بندرامام ره: افشین درویشی(داور).

4-امیدیه: آرش بیگدلی (داور).

5-ماهشهر : مجید محمدی سامانی(داور).

6-گتوند : علی اکبر برزگر (داور) .

7-اندیمشک : فرشید قلاوند و محمد ولی نژاد (داور) .

8-دزفول: حسین پورلباف(کادر اجرایی- مسئول جدول) مهدی بشیرزاده ، بنیامین جمشیدیان فر و بهزاد سوری (داور).

9-اهواز : محمدامین کجباف والا (نماینده هیئت استان) اردوان صاحب (سرپرست فنی)حسین چوپان (مسئول تدارکات)جمال حمیدی ( مسئول سمعی و بصری مسابقات) امید محمدی(کادر اجرایی جدول )جلال حبیبی (مسئول برگزاری مسابقات) نوراله احمدی (داور)کریم عسکرنیا (امور فرهنگی)بهرام ترابی زاده (مسئول دبیرخانه و پایگاه اطلاع رسانی هیئت کشتی خوزستان).

ب =کشتی آزاد خردسالان طی روزهای 13 تا 97/5/14 و ساحلی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان  مورخ 97/5/12 در شهرستان آبادان (زمان حضور ساعت 5 بعدازظهر  97/5/12) همراه داشتن لباس داوری کشتی ساحلی (تک پوش سفید ، شلوارک سفید ) برای داوران الزامی است.

1-آبادان: میلاد قلاوند ( رئیس هیئت کشتی آبادان و سرپرست مسابقات)علی کعبی و علی استادیانی (داور) مهدی ابراهیمی ، علیرضا افسای ، سجاد طرفی و محمدرضا باوی (کادر اجرایی) امین صباحی مقدم (گوینده).

2-خرمشهر: بهروز هندیجانی( ژوری) محسن جلیلیان و دانیال خانی(داور).

3-ایذه: حمزه احمدزاده (داور) .

4-شوش : غلامحسین شاه محمدی (داور) .

5-امیدیه : جهانگیر فرخی و امیر فدعمی (داور).

6-شوشتر : محمد سوخته زار (داور).

7-اندیمشک : ابوذر عبدالهی (داور).

8-دزفول: عبدالحسین پورلباف (کادر اجرایی مسئول جدول) علیرضا شاه آبادی و بنیامین جمشیدیان فر (داور).

9- اهواز : محمدامین کجباف والا (نماینده هیئت استان) اردوان صاحب (سرپرست فنی) حسین چوپان (مسئول تدارکات)جمال حمیدی ( مسئول سمعی و بصری مسابقات) امید محمدی(کادر اجرایی جدول)جلال حبیبی (مسئول برگزاری مسابقات) فردین داودی و بهرام بهداروند (داور)کریم عسکرنیا (امور فرهنگی)بهرام ترابی زاده (مسئول پایگاه اطلاع رسانی هیئت خوزستان ) .

©2010 khwb.ir . all rights reserved