هیأت های شهرستانی
شماره : 4982
۲۱:۴۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
رقابت های کشتی فرنگی انتخابی تیم ملی نوجوانان / رشت :

نمایندگان استان خوزستان پذیرش شدند .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، بعدازظهر امروز پذیرش رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان انتخابی تیم ملی در سالن جهان پهلوان تختی شهرستان رشت برگزار شد که نمایندگان استان خوزستان در اوزان دهگانه رقیبان خود را شناختند .

بر این اساس و با توجه به اعلام فدراسیون کشتی نفرات شرکت کننده در اوزان مختلف نیز به شرح زیر می باشند .

45 کیلوگرم: 17 نفر

48 کیلوگرم: 16 نفر

51 کیلوگرم: 14 نفر

55 کیلوگرم: 25 نفر

60 کیلوگرم: 21 نفر

65 کیلوگرم: 21 نفر

71 کیلوگرم: 24 نفر

80 کیلوگرم: 25 نفر

92 کیلوگرم: 18 نفر

110 کیلوگرم: 16 نفر

©2010 khwb.ir . all rights reserved