هیأت های شهرستانی
شماره : 5179
۱۹:۴۴ ۱۳۹۸/۷/۲۲
طی حکمی از سوی رئیس هیئت کشتی خوزستان :

سجاد نوربخش به عنوان رئیس هیئت کشتی شهرستان آغاجاری منصوب شد .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، طی حکمی از سوی سیدحسین مرعشیان رئیس هیئت کشتی خوزستان ، سجاد نوربخش از کشتی گیران و قهرمانان اسبق استان خوزستان به عنوان رئیس هیئت کشتی  شهرستان آغاجاری منصوب شد .

در این حکم که با هماهنگی اداره ورزش و جوانان شهرستان آغاجاری و تأیید اداره کل ورزش و جوانان خوزستان صادر گردیده آمده است ، اهتمام همه جانبه در به کارگیری و استفاده از کلیه نیروهای کارآمد، پیشکسوتان ، مربیان ، داوران و همچنین توجه خاص و ویژه به آینده سازان کشتی خوزستان ، از مهمترین اولویت های کاری وی خواهد بود که می بایست مد نظر قرار گرفته شود .

©2010 khwb.ir . all rights reserved