اطلاعیه و بخشنامه
شماره : 5223
۲۱:۴۹ ۱۳۹۸/۸/۱۶
رقابت های کشتی آزاد و فرنگی لیگ متمرکز نوجوانان باشگاههای استان خوزستان :

آیین نامه اجرایی مسابقات ابلاع شد .
هیئت های کشتی شهرستان ها تا یک هفته قبل از شروع دور رفت فرصت دارند نسبت به معرفی تیم های داوطلب اقدام نمایند .
مسابقات دور رفت در اهواز برگزار خواهد شد .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، آیین نامه اجرایی رقابت های لیگ متمرکز کشتی فرنگی و آزاد نوجوانان باشگاههای استان خوزستان با شرایط زیر برگزار خواهد شد .(به منظور سهولت در اطلاع رسانی و استفاده دقیق ، از فایل jpg  بخشنامه در سایت استفاده شده است .

©2010 khwb.ir . all rights reserved