هیأت های شهرستانی
شماره : 5231
۲۱:۲۱ ۱۳۹۸/۹/۳
رقابت های کشتی آزاد و فرنگی لیگ متمرکز نوجوانان باشگاههای استان خوزستان / اهواز :

مسابقات دور رفت کشتی فرنگی با دو هفته تأخیر و طی روزهای 20 و 21 آذرماه برگزار خواهد شد .
رقابت های مرحله رفت کشتی آزاد نیز با توجه به اعلام قبلی در تاریخ های 13 و 14 آذر انجام می شود .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان لیگ متمرکز باشگاههای استان خوزستان که پیشتر قرار بود انتهای هفته جاری برگزار شود ، با دو هفته تأخیر و طی روزهای 20 تا 21 آذرماه در خانه کشتی شماره یک اهواز برگزار خواهد شد .

بنابر همین گزارش مسابقات مرحله رفت در رشته آزاد بر اساس برنامه قبلی و طی روزهای 13 تا 14 آذر ماه در خانه کشتی شماره یک اهواز انجام می گردد .

یادآور می شود تیم های داوطلب تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 6 آذر فرصت دارند اعلام آمادگی کتبی خود را در هر دو رشته به شماره فکس 35519064 هیئت کشتی خوزستان ارسال نمایند .

©2010 khwb.ir . all rights reserved