کمیته داوران
شماره : 5234
۲۰:۴۲ ۱۳۹۸/۹/۱۱
رقابت های کشتی آزاد لیگ متمرکز نوجوانان باشگاههای استان خوزستان / اهواز :

داوران و کادر اجرایی مسابقات معرفی شدند .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، اعضای کادر اجرایی و داوران مرحله رفت رقابت های کشتی آزاد لیگ تمرکز باشگاههای استان خوزستان که طی روزهای 13 تا 14 آذرماه در خانه کشتی شماره یک اهواز برگزار خواهد شد ، به شرح زیر معرفی شدند .

بر این اساس داوران دعوت شده می بایست ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 14 آذر در محل مذکور حضور داشته باشند .

1-خرمشهر : بهروز هندیجانی (سرپرست فنی) .

2-اهواز:محمدامین کجباف والا (سرپرست مسابقات)حسین چوپان (مسئول تدارکات)جمال حمیدی (مسئول سرای ورزشکاران و سمعی و بصری مسابقات)امید محمدی(کادر اجرایی –جدول )جلال حبیبی ، محسن همایی حداد ، عبدالرضا خادم زاده ، بهرام بهداروند و فرزاد یوسفی (داور)حسین قنبری (نماینده کمیته انضباطی)کریم عسکرنیا (امور فرهنگی)بهرام ترابی زاده (مسئول دبیرخانه و سایت هیئت کشتی خوزستان) .

©2010 khwb.ir . all rights reserved