هیأت های شهرستانی
شماره : 5271
۲:۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
رقابت های کشتی آزاد جوانان عمومی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز :

پذیرش مسابقات با حضور 121 کشتی گیر انجام شد .
10 شهرستان برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی نمودند .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، پذیرش رقابت های کشتی آزاد جوانان عمومی و قهرمانی باشگاههای استان خوزستان در خانه کشتی شماره یک اهواز انجام شد که بر این اساس 121 کشتی گیر از 10 شهرستان به شرح زیر برای شرکت در مسابقات اعلام آمادگی نمودند .

یادآور می شود مسابقات از صبح فردا پنجشنبه 10 بهمن ماه پس از انجام وزن کشی و از ساعت 10 صبح آغاز خواهد شد .

57 کیلوگرم: 13 نفر .


61 کیلوگرم: 19 نفر .

65 کیلوگرم: 16 نفر .

70 کیلوگرم: 12 نفر .

74 کیلوگرم: 13 نفر .

79 کیلوگرم : 14 نفر .

86 کیلوگرم : 10 نفر .

92 کیلوگرم : 9 نفر .

97 کیلوگرم : 8 نفر .

125  کیلوگرم : 7 نفر .

©2010 khwb.ir . all rights reserved