هیأت های شهرستانی
شماره : 5276
۲:۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
رقابت های کشتی آزاد نوجوانان عمومی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / امیدیه :

پذیرش مسابقات با حضور 117 کشتی گیر انجام شد .
13 شهرستان برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی نمودند .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، پذیرش رقابت های کشتی آزاد نوجوانان عمومی و قهرمانی باشگاههای استان خوزستان در شهرستان امیدیه انجام شد که بر این اساس 171 کشتی گیر از 13 شهرستان به شرح زیر برای شرکت در مسابقات اعلام آمادگی نمودند .

یادآور می شود مسابقات از صبح فردا پنجشنبه 17 بهمن ماه پس از انجام وزن کشی و از ساعت 10 صبح آغاز خواهد شد .

45 کیلوگرم : 10 نفر .

48 کیلوگرم : 9 نفر .

51 کیلوگرم : 7 نفر .

55 کیلوگرم : 11 نفر .

60 کیلوگرم : 13 نفر .

65 کیلوگرم : 12 نفر .

71 کیلوگرم : 13 نفر .

80 کیلوگرم : 16 نفر .

92 کیلوگرم : 14 نفر .

110 کیلوگرم :12 نفر .

©2010 khwb.ir . all rights reserved