کمیته داوران
شماره : 5290
۰:۳۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
از سوی فدراسیون کشتی :

4 داور ارزنده و بین المللی استان خوزستان رقابت های کشتی آزاد و فرنگی جوانان و نوجوانان قهرمانی کشور را قضاوت خواهند نمود .

به گزاش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان و از سوی فدراسیون کشتی ، 4 داور ارزنده و بین المللی کشتی استان خوزستان رقابت های کشتی آزاد و فرنگی جوانان و نوجوانان قهرمانی کشور را که طی روزهای 11 تا 22 اسفندماه به ترتیب در شهرستان های کرمان و مشهد برگزار خواهد شد ، به شرح زیر انتخاب گردیدند .

1-بهروز زاده هندیجانی ( داور درجه یک بین المللی ) به عنوان داور مسابقات کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور روزهای 17 تا 98/12/22 به میزبانی شهرستان مشهد .

2-مهدی بشیرزاده (داور درجه یک S بین المللی – شهرستان دزفول)به عنوان داور مسابقات کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور طی روزهای 14 تا 98/12/16 به میزبانی شهرستان کرمان .

3-جلال حبیبی (داور درجه سه بین المللی – شهرستان اهواز) به عنوان داور مسابقات کشتی فرنگی جوانان قهرمانی کشور طی روزهای 11 تا 98/12/13 به میزبانی شهرستان کرمان .

4- امین تادین (داور درجه سه بین المللی – شهرستان امیدیه) به عنوان داور مسابقات کشتی فرنگی جوانان قهرمانی کشور طی روزهای 11 تا 98/12/13 به میزبانی شهرستان کرمان .

©2010 khwb.ir . all rights reserved