هیأت های شهرستانی
شماره : 5294
۱:۴۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان عمومی و قهرمانی باشگاههای خوزستان / اهواز:

290 کشتی گیر از 12 شهرستان پذیرش شدند .
استقبال بی نظیر از مسابقات توسط آینده سازان کشتی استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، پذیرش رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان عمومی و قهرمانی باشگاههای استان خوزستان در خانه کشتی شماره یک اهواز انجام شد که بر این اساس 290 کشتی گیر از 12 شهرستان به شرح زیر برای شرکت در مسابقات اعلام آمادگی نمودند .


یادآور می شود مسابقات از صبح فردا پنجشنبه یکم اسفند ماه پس از انجام وزن کشی و از ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد . ضمن اینکه نفرات برتر در همین روز مشخص خواهند شد .

45 کیلوگرم: 23 نفر .

48 کیلوگرم: 26 نفر .

51 کیلوگرم: 21 نفر .

55 کیلوگرم: 29 نفر .

60 کیلوگرم: 42 نفر .

65 کیلوگرم: 47 نفر .

71 کیلوگرم: 29 نفر .

80 کیلوگرم: 29 نفر .

92 کیلوگرم: 27 نفر .

110 کیلوگرم: 17 نفر .

©2010 khwb.ir . all rights reserved