اخبار
شماره : 5306
۲۱:۱۶ ۱۳۹۹/۱/۲۷
با حکم رئیس هیئت کشتی استان خوزستان :

کریم عسکرنیا قهرمان اسبق کشتی آزاد و فرنگی کشور به عنوان مسئول روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان منصوب گردید .
عسکرنیا پیش از این سمت کمیته فرهنگی ، بسیج و رسانه هیئت استان و همچنین فعالیت در ورزش آموزشگاههای استان را در کارنامه ورزشی خود دارد .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان و طی حکمی از سوی سید حسین مرعشیان رئیس هیئت کشتی خوزستان ، کریم عسکرنیا از قهرمانان خوشنام کشتی آزاد و فرنگی کشور به عنوان مسئول روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان منصوب گردید .

عسکرنیا که هم اکنون با مسئولیت کمیته فرهنگی ، رسانه و بسیج در هیئت کشتی خوزستان فعالیت دارد ، حضور مؤثر و مستمری را در کلیه مسابقات قهرمانی استان داشته و با فدراسیون کشتی نیز در پست های رسانه ای مختلف همکاری نموده است .©2010 khwb.ir . all rights reserved