هیأت های شهرستانی
شماره : 5313
۲۰:۵۷ ۱۳۹۹/۳/۲۱
از سوی هیئت کشتی خوزستان:

حیدر ناصری به عنوان مسئول کشتی آزاد نونهالان استان خوزستان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان و با توجه به درخواست کتبی فدراسیون کشتی مبنی بر معرفی مسئول کشتی آزاد نونهالان سراسر کشور ، حیدر ناصری از سوی هیئت کشتی استان به عنوان مسئول کشتی آزاد نونهالان خوزستان معرفی گردید .

اضافه می نماید ناصری از مربیان سازنده شهرستان امیدیه و استان خوزستان می باشد .

©2010 khwb.ir . all rights reserved