هیأت های شهرستانی
شماره : 5314
۲۱:۱ ۱۳۹۹/۳/۲۱
با اعلام هیئت کشتی خوزستان :

سید مهدی ایوبی به عنوان مسئول کشتی ساحلی استان خوزستان معرفی گردید .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان و با توجه به اعلام فدراسیون کشتی مبنی بر معرفی مسئول کشتی ساحلی استان ها ، هیئت کشتی خوزستان نیز سید مهدی ایوبی یکی از مربیان تیم ملی کشتی ساحلی در سال های گذشته را به عنوان مسئول کشتی ساحلی استان خوزستان معرفی نمود .

©2010 khwb.ir . all rights reserved