هیأت های شهرستانی
شماره : 5316
۲۲:۱ ۱۳۹۹/۳/۲۷
رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان و منطقه ای نوجوانان آزاد و فرنگی کشور :

هیأت های کشتی شهرستان ها تا روز 3 تیرماه فرصت دارند نمایندگان خود در مسابقات را در صورت آمادگی معرفی نمایند .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای زمان برگزاری مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی و لیگ منطقه ای آزاد و فرنگی نوجوانان را مرداد ماه سال جاری اعلام نموده که بر این اساس هیئت های کشتی شهرستان ها می توانند با توجه به شرایط زیر نسبت به معرفی تیم های خود در مسابقات مذکور تا روز سوم تیرماه اعلام آمادگی نمایند .

1-در رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کشور ، شهرستانها در صورت آمادگی می توانند بدون سهمیه تیم های خود را معرفی نمایند .

2-به منظور شرکت نمایندگان استان در لیگ منطقه ای نوجوانان آزاد و فرنگی در صور تی که بیشتر از دو تیم متقاضی شرکت در هر رشته باشد ، اولویت بر اساس رده بندی تیمی مسابقات انتخابی آزاد و فرنگی نوجوانان استان که به صورت عمومی و اوپن در بهمن و اسفند 1398 برگزار گردید ، خواهد بود .

©2010 khwb.ir . all rights reserved