هیأت های شهرستانی
شماره : 5319
۹:۱۳ ۱۳۹۹/۴/۷
رقابت های لیگ برتر آزاد و فرنگی بزرگسالان و منطقه ای آزاد و فرنگی نوجوانان کشور:

نهم تیرماه آخرین فرصت اعلام آمادگی کتبی تیم ها به هیئت کشتی خوزستان .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان و با توجه به فرصت تعیین شده از سوی فدراسیون کشتی ، تیم های داوطلب شرکت در لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان و لیگ آزاد و فرنگی منطقه ای نوجوانان کشور تا روز نهم تیرماه فرصت دارند به صورت مکتوب اعلام آمادگی خود را به هیئت کشتی خوزستان ارسال نمایند .

اضافه می نماید تاکنون فقط تیم آریو برزن بهبهان در این مورد اقدام نموده است .

©2010 khwb.ir . all rights reserved