هیأت های شهرستانی
شماره : 5336
۲۲:۱۵ ۱۳۹۹/۴/۱۶
ساعتی پیش و با حضور مربیان کشتی آزاد استان خوزستان :

اولین نشست تخصصی مربیان کشتی آزاد خوزستان با موضوع بررسی وضعیت کشتی استان در این رشته تشکیل گردید .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، بعدازظهر امروز 16 تیرماه اولین نشست تخصصی مربیان کشتی آزاد استان خوزستان در محل هیأت کشتی خوزستان با حضور جمعی از مربیان این رشته برگزار گردید .

بنابراین گزارش این جلسه که به منظور بررسی موقعیت کشتی آزاد خوزستان در سطح کشور در کلیه رده های سنی و همچنین ارائه راه کارهای مناسب جهت رسیدن به عناوین درخور کشتی خوزستان در این رشته تشکیل گردید ، اعضای حاضر نظرات خود را با ارائه پیشنهادات مختلف مطرح نمودند که در پایان جلسه مقرر شد پس از جمع بندی نظرات و با تشکیل جلسه ای دیگر با حضور سایر مربیان کشتی آزاد استان ، مصوبات نهایی بمنظور اجرا با همکاری فدراسیون کشتی و اداره کل ورزش و جوانان خوزستان در زمینه های فنی و تجهیزاتی اعلام گردد .

©2010 khwb.ir . all rights reserved