هیأت های شهرستانی
شماره : 5339
۲۲:۷ ۱۳۹۹/۴/۱۸
با معرفی اداره ورزش و جوانان شهرستان امیدیه و طی حکمی از سوی سرپرست هیأت کشتی خوزستان :

امیر فدعمی به عنوان سرپرست هیأت کشتی شهرستان امیدیه منصوب شد .

با حکم سرپرست هیأت کشتی خوزستان ، امیر فدعمی بعنوان سرپرست هیأت کشتی شهرستان امیدیه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی هیأت کشتی خوزستان ، پس از استعفای بهزاد شیبانی از سمت رییس هیأت کشتی شهرستان امیدیه و بر اساس معرفی اداره ورزش و جوانان شهرستان امیدیه ، اردوان صاحب سرپرست هیأت کشتی خوزستان در حکمی امیر فدعمی را بعنوان سرپرست این هیأت منصوب نمود .

یادآور می شود امیر فدعمی از قهرمانان اسبق کشتی آزاد خوزستان و یکی از داوران ملی کشور می باشد .

©2010 khwb.ir . all rights reserved