کمیته داوران
شماره : 5340
۲۲:۲۶ ۱۳۹۹/۴/۱۸
بر اساس درخواست کمیته داوران هیأت کشتی خوزستان :

رؤسای هیئت های کشتی شهرستان ها نسبت به معرفی مسئول کمیته داوران اقدام نمایند .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان و با توجه به درخواست کمیته داوران هیئت کشتی خوزستان و همچنین به منظور ساماندهی و رسیدگی به امور داوران شهرستان ها و همچنین فعالیت بیش از پیش این عزیزان در امور داوری ، هیئت های کشتی شهرستان ها تا پایان وقت اداری روز 28 تیرماه نسبت به معرفی مسئولین کمیته داوران شهرستان ذینفع به این هیئت اقدام لازم به عمل آورند .

اضافه می نماید رؤسای هیأت های کشتی شهرستان ها می توانند جهت هماهنگی های لازم با مهدی بشیرزاده رئیس کمیته داوران هیئت کشتی خوزستان با شماره همراه 09166410566 تماس حاصل فرمایند .

©2010 khwb.ir . all rights reserved