کمیته داوران
شماره : 5346
۲۰:۴۳ ۱۳۹۹/۴/۲۵
طی احکام هایی جداگانه از سوی سرپرست هیأت کشتی خوزستان :

اعضای کمیسیون داوری هیأت کشتی خوزستان معرفی شدند .

به گزارش روابط عمومی هیأت کشتی خوزستان و به پیشنهاد رئیس کمیته داوران و همچنین موافقت اردوان صاحب سرپرست هیأت کشتی خوزستان، اعضای کمیسیون داوری هیأت کشتی خوزستان به شرح زیر معرفی شدند .

1-بهروز زاده هندیجانی ( داور درجه یک بین المللی) .

2-جلال حبیبی (داور درجه سه بین المللی).

3-امین تادین (داور درجه سه بین المللی).

4-علیرضا صداقت جو(داور ممتاز ملی).

5-غلامحسین شاه محمدی(داور ممتاز ملی).

©2010 khwb.ir . all rights reserved