کمیته داوران
شماره : 5357
۲۲:۷ ۱۳۹۹/۵/۱
با حضور اعضاء و در محل هیئت کشتی خوزستان :

اولین جلسه کمیسیون داوری هیئت کشتی خوزستان با اعلام مصوبات برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، اولین جلسه کمیسیون داوری هیئت کشتی خوزستان بعدازظهر امروز در محل هیئت کشتی خوزستان با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد که در پایان این موارد به تصویب حاضرین در جلسه رسید .

1-مقرر گردید تمامی سوابق دعوتی ،غیبت و موارد انضباطی داوران از این تاریخ ثبت و تمامی سوابق گذشته ملغی می گردد .

2. پیرو نامه قبلی هیات کشتی استان مقرر گردید به کلیه هیات های شهرستان های که تاکنون نسبت به معرفی رؤسای کمیسیون داوران اقدامی ننموده اند ، مکاتبه ای مجدد صورت پذیرد.

3-همچنین در خصوص شهرستان هایی که داور فعال ندارند اعلام شود فعلا نسبت به معرفی یک نفر بعنوان رابط داوری اقدام نمایند.

4. مصوب شد با توجه به نیاز مبرم شهرستان هایی که فاقد داور می باشند نسبت به اعلام فراخوان جهت برگزاری کلاس استاژ داوری حداکثر ظرف یک ماه آتی اقدام گردد.

5. در این جلسه تصویب شد که نسبت به تشکیل پرونده کلیه داوران ملی و بین المللی استان اقدام گردد.

6. همچنین مقرر شد پس از عادی شدن شرایط به لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی جلسه ای با حضور رؤسا و رابطین کمیسیون داوری شهرستان ها برگزار گردد.

7. مقرر گردید پیگیری های لازم در خصوص جذب حمایت کننده مالی جهت حمایت از کمیسیون داوران اقدام گردد.

8.  مقرر گردید جهت آموزش و باز آموزی قوانین داوری در شبکه های مجازی یک گروه با حضور کلیه داوران استان تشکیل گردد.

©2010 khwb.ir . all rights reserved