اخبار
شماره : 5399
۲۲:۸ ۱۳۹۹/۶/۲۴
صبح امروز و در محل هیأت کشتی خوزستان :

جلسه هم اندیشی و بررسی مسائل روز کشتی استان خوزستان با حضور ملی پوشان خوزستانی در رده سنی بزرگسالان انجام شد .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان صبح امروز و در محل هیئت کشتی خوزستان و با حضور ملی پوشان خوزستانی در رده سنی بزرگسالان ، نشست هم اندیشی و بررسی مسائل مختلف کشتی استان ، تشکیل گردید .

بنابراین گزارش در این جلسه مسئولین هیئت کشتی خوزستان ضمن خوش آمدگویی و تقدیر و تشکر از زحمات این عزیزان که توأم با کسب افتخار برای استان خوزستان و کشورمان می باشد ، از نزدیک انتقاد و پییشنهادات ملی پوشان کشتی مورد بحث تبادل نظر قرار دادند

همچنین در ادامه جلسه افتخارآفرینان خوزستانی خواست ها و انتظارات خود را با توجه به شرایط موجود مطرح نموده و مسئولین هیئت کشتی استان نیز قول همه گونه همکاری و مساعدت را در حد توان به منظور رفع مشکلات آنان ، دادند.

در پایان نیز مقرر گردید امیر قاسمی به عنوان رابط ملی پوشان با هیئت کشتی خوزستان مسائل و خواست های مختلف قهرمانان خوزستانی را به مسئولین هیئت استان انتقال تا رسیدگی به دغدغه های قهرمانان خوزستانی آسیا و جهان با سرعت بیشتری برطرف گردد .

©2010 khwb.ir . all rights reserved