هیأت های شهرستانی
شماره : 5445
۲۰:۷ ۱۳۹۹/۸/۲۰
روز شنبه 24 آبان ماه و از سیمای مرکز خوزستان :

ششمین برنامه تخصصی کشتی خوزستان به صورت زنده و مستقیم به روی آنتن خواهد رفت .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، روز شنبه 24 آبان ماه ششمین برنامه تخصصی کشتی خوزستان از سیمای مرکز خوزستان به صورت زنده و مستقیم  از ساعت 21:30 به روی آنتن خواهد رفت .

بنابراین گزارش میهمانان این برنامه حیدر ناصری مربی سازنده کشتی آزاد استان خوزستان و امیر فدعمی سرپرست هیئت کشتی شهرستان امیدیه خواهند بود

©2010 khwb.ir . all rights reserved