اخبار
شماره : 5449
۲۱:۸ ۱۳۹۹/۸/۲۶
با ارسال لوح تقدیری از سوی روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان :

از آرین زمان پور مدیر روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان به دلیل فعالیت های گسترده طی شش ماه گذشته تشکر و قدردانی شد .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان و با ارسال لوح تقدیری از سوی روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان ، از آرین زمان پور مدیر روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان تشکر و قدردانی گردید .

بنابراین گزارش احسان حاجی نجف مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان در این تقدیر نامه عنوان نمود ؛ با عنایت به فعالیت های روابط عمومی هیأت کشتی استان در 6 ماه گذشته و نظر به رشد چشمگیر واحد روابط عمومی هیئت کشتی و همچنین اعمال نوین روابط عمومی در بین هیئت های ورزشی استان و ارتباط مناسب با رسانه ها بر خود لازم می دانم از خدمات شایسه و ارزنده حضرتعالی تقدیر به عمل می آورم .

©2010 khwb.ir . all rights reserved