کمیته مربیان
شماره : 7462
۲۱:۱۶ ۱۳۹۹/۹/۲۰
با اعلام فدراسیون کشتی :

هیئت کشتی شهرستان ها تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 22 آذرماه فرضت دارند نسبت به معرفی مربیان دفترچه دار فعال جهت اخذ بیمه به هیئت کشتی خوزستان اقدام نمایند .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان و با اعلام فدراسیون کشتی ، کلیه هیئت های شهرستانی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 22 آذرماه فرصت دارند نسبت به معرفی مربیان دفترچه دار و فعال خود جهت اخذ بیمه به هیئت کشتی خوزستان ، اقدام نمایند .

بر این اساس و در صورت عدم ارسال در وقت مقرر ، مسئولیت عدم دریافت بیمه به عهده هیئت های ذینفع بوده و به منزله داشتن بیمه تمامی مربیان آن شهرستان تلقی می گردد .

©2010 khwb.ir . all rights reserved