کمیته مربیان
شماره : 7467
۱۵:۲۹ ۱۳۹۹/۹/۲۷
با اعلام فدراسیون کشتی :

کارگاه دانش افزایی مربیان درجات مختلف ملی با همکاری انستیتو بین المللی کشتی تشکیل خواهد شد .

به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ،انستیتو بین المللی فدراسیون کشتی در نظر دارد نسبت به برگزاری وبینار دانش افزایی مربیان فعال(بر اساس بولتن) سراسر كشور به تفكیك هر استان و با شرایط زیر برگزار نماید.

1-وبینار کنترل و دانش افزایی مربیان آزاد و فرنگی (مرحله اول) به تفکیک استان ها برگزار خواهد شد.

2-مربیان واجد شرایط متقاضی صرفاً از طریق معرفی نامه هیات کشتی شهرستان مربوطه قادر به شرکت در کلاس خواهند بود.  ضمناٌ مهلت ارسال اسامی حداكثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 30 آذرماه می باشد .

3-شرکت در دوره مذکور برای مربیان درجه 3 ، 2 و 1 اختیاری می باشد.

4-لازم به ذکر است مرحله اول دوره یادشده شامل دروس تئوری بوده و در خصوص زمان و نحوه برگزاری مرحله دوم دوره (دروس عملی و اجرای فنون) با توجه به شرایط تصمیم گیری خواهد شد.

5-این دوره با حضور اساتید صاحب نام کشور برگزار می گردد .

6-پس از پایان دوره به مربیان گواهی دانش افزایی از سوی انستیتو بین المللی کشتی اهدا خواهد شد.

7-ضمن اینکه با پیگیری های انجام شده توسط هیئت کشتی خوزستان ، کلاس کنترل و ارتقاء مربیان نیز به صورت جداگانه و در تاریخ دیگری که متاقباٌ اعلام خواهد شد ، برگزار می شود.

یادآور می شود نامه مربوط به این کلاس با اطلاعات کامل از طریق اتوماسیون به ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها ارسال گردیده است .

©2010 khwb.ir . all rights reserved